Meliti Cup Beach Handball, ISSOS  CORFU

Meliticup 2010 Beach handball
Issos Corfu Hellas- 25-26 &27 June

-----LIVE STRAEMING----

Languages
 
   
 

Προκήρυξη 2010

Προκήρυξη αγώνων .... τελευταία διαμόρφωση Δευτέρα 21/6/2010, 9.00 πμ)

Προκηρύσσεται διοργάνωση TOYPNOYA  BEACH HANDBALL με την

Ονομασία  «MELITICUP 2010» για ομάδες ανδρών και γυναικών

με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τόπος διεξαγωγής : ορίζεται η παραλία "Ίσσος"  του Δήμου Μελιτειέων.

Ν. Κέρκυρας, Σε δυο γήπεδα διαμορφωμένα για επίσημους αγώνες!
Ημερομηνία έναρξης: 25 Ιουνίου 2010.
Ημερομηνία λήξης : 27Ιουνίου 2010.

Το εν λόγω Τουρνουά αποτελεί μέλος του Σιρκουί του

«11ου Πανελληνίου πρωταθλήματος Beach Handball»

 και του   European Beach Handball Tour (EBT)  με βαθμολογία

Συνδιοργανωτές: Ο.Χ.Ε.- Επιτροπή Beach Handball Ο.Χ.Ε., Δήμος Μελιτειέων, N.A. Κέρκυρας, TEX Κέρκυρας 

1.        Η φιλοσοφία του Beach Handball είναι βασισμένη στο «ευ αγωνίζεσθε» (Fair play). Κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με αυτήν την φιλοσοφία, ενώ η συμπεριφορά όλων των συμμετεχόντων μερών πρέπει να υπαγορεύεται από το ίδιο πνεύμα, αυτό του «δίκαιου παιγνιδιού» 

2.       Διαχείριση του Τουρνουά: Το «meliticup 2010” διαχειρίζεται η οργανωτική επιτροπή, η οποία αποτελεί και την πειθαρχική. Αυτή αποφασίζει  σχετικά με το πρόγραμμα  των αγώνων, την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων,  και ότι αφορά το αγωνιστικό μέρος του τουρνουά.

3.      Δήλωση συμμετοχής ομάδας: η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται εγγράφως,  σύμφωνα με την πρότυπη αίτηση (αναρτημένη στο επίσημο «σαϊτ» www.meliticup.gr  στην ενότητα παραλαβή αρχείων σε μορφή εγγράφου word. Αποστέλλεται μέσω fax (26610 33452) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (perrosn@otenet.gr) με καταληκτική ημερομηνία την
Τετάρτη 23 Ιουνίου στις 12.00 πμ. Επίσης οι υπεύθυνοι των ομάδων είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν  σε ηλεκτρονική μορφή (εως την Παρασκευή 25 Ιούνη , στις 12.00 πμ ) την «κατάσταση συμμετοχής» συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία που αναγράφονται ( σε μορφή
Excel, αναρτημένη στο επίσημο σαιτ). Οι δηλωθέντες αθλητές –τριες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 10. Οποιαδήποτε εγγραφή νέου αθλητή –τριας,  ή αλλαγή πρέπει να πραγματοποιηθεί  έως την προγραμματισμένη «τεχνική σύσκεψη» πριν την έναρξη του τουρνουά. Οι ομάδες πρέπει στην τεχνική σύσκεψη να προσκομίσουν στους διοργανωτές την τελική ονομαστική κατάσταση των μελών τους, με θεώρηση υγείας και αριθμό φανέλας αθλητού/-ριας.  Σε περίπτωση μη προσκόμισης  βεβαίωσης υγείας αθλητού, ο αρχηγός (team manager) της ομάδας θα συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση για την κατάσταση υγείας των αθλητών –τριών του.  Επίσης στην τεχνική σύσκεψη θα κατατεθεί το ποσό των 50,00 € από κάθε ομάδα, πιστοποιώντας την τελική της συμμετοχή.

4.       Αθλητής ή αθλήτρια δεν δικαιούται να συμμετάσχει στο τουρνουά “meliticup 2010”  με δυο ή περισσότερες διαφορετικές ομάδες.

5.       Εμφανίσεις ομάδων: κάθε ομάδα υποχρεούται να διαθέτει εμφανίσεις δυο διαφορετικών χρωμάτων, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό ¶ρθρο 4: 8-9 και προβλεπόμενες από τον κανονισμό στολές αθλητών. Τα χρώματα θα ελέγχονται από τους ορισμένους διαιτητές πριν την έναρξη κάθε αγώνα. Σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι η εμφάνιση των δυο  ομάδων πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση λόγω ομοιομορφίας, τότε καλείται η γηπεδούχος (αναγραφόμενη πρώτη στο ΦΑ) ομάδα να αλλάξει χρώμα εμφάνισης!  Οι αθλητές –τριες υποχρεούνται να φορούν τον ίδιο αριθμό φανέλας κατά την διάρκεια του τουρνουά (είναι η προϋπόθεση για να έχουμε ακριβή εικόνα των στατιστικών στοιχείων που καταγράφονται).

6.       Οι τερματοφύλακες (specialists) προκειμένου να διαφέρουν θα φορούν  λευκή bandana που θα παρέχει (2 τον αριθμό) σε κάθε ομάδα η οργανωτική επιτροπή. Για όλους τους άλλους αθλητές –τριες το λευκό χρώμα για κάλυψη της κεφαλής (καπέλο  ή bandana) δεν επιτρέπεται

7.       Φύλλο αγώνα:

30 λεπτά πριν από κάθε αγώνα οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν την συμμετοχή των αθλητών τους στην γραμματεία των αγώνων προκειμένου να συνταχτεί το επίσημο φύλλο αγώνα, Πριν την έναρξη του αγώνα, οι υπεύθυνοι των ομάδων, αφού το ελέγξουν το υπογράφουν. Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι μόνο για την ακρίβεια του αποτελέσματος κατά την διάρκεια και μετά το πέρας του αγώνα.

8.       Κατηγορίες, σύστημα αγώνων, κατάταξη ( ... ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών)

Το “meliticup 2010” προκηρύσσεται για κατηγορίες ανδρών και γυναικών

o ¶νδρες: 2 όμιλοι,  σύστημα round-robin σε ένα γύρο κι έπειτα αγώνες κατάταξης για τον μεν πρωταθλητή με τη μορφή final-4 (1-2 χιαστί) για τις δε υπόλοιπες θέσεις 3-3, 4-4 κοκ

o Γυναίκες: Ενιαίος όμιλος με σύστημα round-robin σε δύο γύρους κι έπειτα αγώνες κατάταξης με τη μορφή final-4 (1-4, 2-3)

o Σε περίπτωση ισοβαθμίας: Ακολουθείται το σύσ/μα επίλυσης ισοβαθμίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως (EHF)  

a)    results in points between the teams concerned

b)    period difference in the matches between the teams concerned

c)    goal point difference (excluding the shoot out points) in the matches between the teams concerned

d)   greater number of plus goal points (excluding the shoot out points) in the matches between the teams concerned

και εάν υπάρχει ακόμη ισοβαθμία

a)    period difference is subtracted in all matches.

b)    greater number of plus periods in all matches.

c)    goal point difference is subtracted in all matches

              b) greater number of plus goal points in all matches

          8.    Κανονισμοί παιδιάς: Ακολουθούνται οι επίσημοι Κανονισμοί Παιδιάς του αθλήματος (έκδ. IHF, 2010), καθώς και οι τροποποιήσεις/διευκρινήσεις τους (IHF, 2008) . Όλοι οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών (2 ημίχρονα των 10 λεπτών έκαστο με διάλειμμα 5 λεπτά). Σε περίπτωση ισοπαλίας στο σετ ακολουθείται η διαδικασία του χρυσού γκολ για την ανάδειξη του νικητή του σετ.  Αν υπάρχει ισοβαθμία στα σετ (1-1) ακολουθείται  η διαδικασία των «Σουτ ¶ουτ».

          9. Πειθαρχικό δίκαιο: Ισχύει το Πειθαρχικό Δίκαιο της ΟΧΕ

        10. Διαιτητές, παρατηρητές, κριτές θα ορίζονται από την οργανωτική επιτροπή και θα ανακοινώνονται έγκαιρα στις ενδιαφερόμενες ομάδες. Έτσι στην τεχνική σύσκεψη θα  ανακοινωθούν οι ορισμοί των αγώνων της πρώτης ημέρας, ενώ για τις υπόλοιπες θα αναρτώνται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων πριν το τέλος της ημέρας!

         11. Σε ότι έχει σχέση με την κατάσταση του γηπέδου, αποφάσεις λαμβάνει ο ορισμένος παρατηρητής

         12. Ενστάσεις κατά την ώρα διεξαγωγής των αγώνων δεν γίνονται δεκτές. Η διαδικασία ορίζεται ως εξής: με το τέλος του αγώνα η ένσταση υποβάλλεται προφορικά στον Παρατηρητή. Οι λόγοι θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο ΦΑ, έως και 30 λεπτά με το πέρας του αγώνα καταβάλλοντας συγχρόνως και παράβολο των 150 €. Εάν η εκδίκαση της ένστασης αποβεί θετική για την ενιστάμενη ομάδα της επιστρέφεται το ποσό αυτούσιο. Εάν η ένσταση απορριφθεί, το αντίτιμο του παράβολου παραμένει στην οργανωτική επιτροπή.

       13. Οι μετακινήσεις προς και από τους αγωνιστικούς χώρους γίνεται με ευθύνη των ίδιων των ομάδων . Επίσης με ευθύνη τους εξασφαλίζουν τα καταλύματα στα οποία θα διαμείνουν. Από την οργανωτική επιτροπή θα εξασφαλισθούν ειδικές τιμές σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα της περιοχής του Δήμου, μόνο για να διευκολυνθούν οι ομάδες, χωρίς καμιά άλλη δέσμευση.

       14. Έπαθλα: θα απονεμηθούν Κύπελλα και μετάλλια στις 3 πρώτες ομάδες ανδρών και γυναικών αναμνηστικό δώρο στην 4η ομάδα, έπαθλα MVP και καλύτερου Τ/Φ, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής. 

 15. Παράλληλη εκδήλωση: ηλικιακό τουρνουά αγοριών και κοριτσιών (10-15 ετών σε δύο κατηγορίες)    Σάββατο 26 απόγευμα και Κυριακή 27/6 πρωί .

TEΧΝΙΚΗ (μινι) ΣΥΣΚΕΨΗ το απόγευμα της Παρασκευής  25 Ιουνίου 2010  Στα γήπεδα Beach Handball- περιοχή  Ίσσος Χλομού Δήμου Μελιτειέων- 

Στις ομάδες προσφέρονται:

·         φάκελος της διοργάνωσης με όλα τα απαραίτητα έντυπα, καθώς και διαφημιστικό υλικό της Κέρκυρας

·         σάντουιτς για Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι

·         νερά για κάθε αγωνιστική υποχρέωση

·         αναμνηστικά T-Shirts  με το λογότυπο της διοργάνωσης σε όλους τους δηλωμένους αθλητές και συνοδούς με την προϋπόθεση συμμετοχής τουλάχιστον 12 ομάδων ανδρών και τεσσάρων γυναικών

·         αποστολή μέσω ΕΛΤΑ DVD με στιγμιότυπα των αγώνων (μετά 15 ήμερου)

·         οι αγώνες του Σαββάτου καθώς και οι τελικοί της Κυριακής θα αναμεταδοθούν απευθείας μέσω διαδικτύου  (live Streaming) από την ιστοσελίδα www.meliticup.gr  ή άλλη διεύθυνση που σύντομα θα ανακοινωθεί, ενώ  και στιγμιότυπα θα είναι διαθέσιμα όλη τη χρονιά στους επισκέπτες της σελίδας αυτής.
 

Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στις ημέρες ώρες και στον τρόπο διεξαγωγής  της διοργάνωσης καθώς και για την τήρηση του άρθρου 8 (σύστημα αγώνων) γεγονός που εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετοχών. Επίσης αποφασίζει για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη.

Επίτιμη οργανωτική επιτροπή

Δήμαρχος Μελιτειέων Λειβαδιώτης Γιάννης

Πρόεδρος ΕΠΑΔΗΜ  Βάρθης Λεωνίδας

Πρόεδρος ΔΕΥΑΜ     Αλεξάκης Γιάννης

Οργανωτικός υπόλογος Παληκύρας Σπύρος

Εκπρόσωπος  ΤΕΧ Κέρκυρας  Πέρρος Νίκος

Τοπικοί διοργανωτές :

Πέρρος Νικόλαος  (6932 660 482)

Παληκύρας Σπύρος (6942 432 847)

 

Σημείωση: Επίσημη ενημέρωση στο www.meliticup.gr

  
 
 Sponsors Logo

Λαογραφία Κέρκυρας

signup Εγγράψου και θα σε κρατάμε ενήμερο για ότι νέο υπάρχει στο Meliti Cup.


To Site λειτουργεί με Portal Builder Software

Meliticup 2012

13o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

member of the  EBT

 

for men and wamen teams

Ιούνιος 2012

Παραλία Ισσος Χλομού Δ Μελιτειέων -Κέρκυρα